Wymiany i zwroty

1. Wymianie podlegają jedynie produkty kompletne, nieuszkodzone i nieużywane, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru przesyłki.

2. Proces poprzedzony jest kontaktem mailowym, mającym na celu uzgodnienie szczegółów i możliwości wykonania wymiany.

3. Wraz z produktami podlegającymi wymianie w przesyłce znaleźć się muszą: dowód zakupu oraz formularz wymiany.

4. Koszt przesyłki zwrotnej oraz przesyłki z wymienionymi produktami ponosi kupujący. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem. Akceptujemy jedynie przesyłki rejestrowane pocztowe oraz kurierskie.

5. Zwrotowi podlegają jedynie produkty kompletne, nieuszkodzone, nieużywane i zapakowane w oryginalne opakowanie, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru przesyłki.

6. Proces poprzedzony jest kontaktem mailowym, mającym na celu uzgodnienie szczegółów i możliwości wykonania zwrotu.

7. Wraz z produktami podlegającymi zwrotowi w przesyłce znaleźć się muszą: dowód zakupu oraz formularz zwrotu.

8. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi kupujący. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem. Akceptujemy jedynie przesyłki rejestrowane pocztowe oraz kurierskie.

9. Przelew zwrotny dokonywany jest przelewem bankowym, w terminie do 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki zwrotnej.

Reklamacje zakupionych Produktów

1. Sklep PATRIA NOSTRA jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Produktów bez wad fizycznych i prawnych. Sklep ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Produktów na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

3. Klient nie obowiązuje reklamacja, jeżeli wada jest nieistotna.

4. Reklamacje należy składać na piśmie za pomocą formularza reklamacyjnego, otrzymanego po uprzednim kontakcie ze Sklepem w wersji elektronicznej. Klient może również złożyć reklamację w dowolniej formie, bez konieczności korzystania z ww. formularza.

5. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód Zamówienia.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt PATRIA NOSTRA dostarczyć wadliwy towar na adres wskazany w pkt. 3. § II Regulaminu.

7. Sklep rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki zwrotne niezarejestrowane. W przypadku ich zagubienia przez dostawcę Klientowi nie przysługuje zwrot wartości Zamówienia.

_________________________________

Oświadczenie o odstąpieniu umowy zawartej na odległość

Oświadczenie o wymianie produktów

Reklamacja - uzasadnienie